Písmo: normální / velké

KRÁSNÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY.....

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

....plné sluníčka, rozkvetlých stromů
a rodinné pospolitosti....
A nezapomeňte číst knihy !