Písmo: normální / velké

MILÍ ČTENÁŘI,

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

VEZMĚTE SVÉ DĚTI

A PŘIJĎTE NA AUTORSKÉ ČTENÍ

DO KOMUNITNÍHO CENTRA ARCHA
/vedle knihovny/