Písmo: normální / velké

Milí čtenáři,

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

krásné vánoční svátky
a dobrý nový rok 2022
přeje Knihovna Líbeznice