Písmo: normální / velké

NOC KOSTELŮ 10.6.2022

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

LÍBEZNICE, KOSTEL SV. MARTINA

17:00 - 19:00   Komentované procházky Líbeznicemi s Mgr. Hanou Bílkovou

18:00 - 18:10   Hlas zvonů a zahájení programu v kostele

18:10 - 18:45    Komorní koncert žáků ZUŠ Líbeznice

18:10 - 20:00    Boží stvoření aneb krása kolem nás, program pro děti

19:15 - 20:15    Koncert pěveckých sborů Veroniky Dvořáčkové Žofákové

20:15 - 20:30    Chvíle pro ztišení

CELOVEČERNÍ PROGRAM:
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Líbeznice na téma Starý zákon