Písmo: normální / velké

NOC KOSTELŮ 7.6.2024

Ilustrační obrázek do seznamu nebo pro pouták

KOSTEL SV.MARTINA V LÍBEZNICÍCH

17:00  HLAS ZVONŮ A ZAHÁJENÍ PROGRAMU
17:05  KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ LÍBEZNĚLKY A SHAMWARI
17:30  SLOVO K VÝSTAVĚ VÝTVARNÝCH PRACÍ ZUŠ
17:40  KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA NA TÉMA
    A      HŘBITOV A POHŘBÍVÁNÍ V LÍBEZNICÍCH
18:40   MGR. HANA BÍLKOVÁ
18.30   KOMORNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
20:30   CHVÍLE PRO ZTIŠENÍ